Dịch vụ tư vấn thành lập công ty giới thiệu việc làm tại Việt Nam

Dịch vụ tư vấn thành lập công ty giới thiệu việc làm tại Việt Nam

04-09-2018 84 Comments 398 Views

Trong xu hướng hội nhập quốc tế hiện nay. Vấn đề việc làm đang là một trong những điều nan giải cho cả nước. Từ đó mà nhu cầu giới thiệu việc làm ngày càng tăng cao, dẫn đến nhiều công ty tư vấn việc làm được thành lập. Hôm nay Quốc Luật sẽ tư vấn cho Quý khách dịch vụ tư vấn thành lập công ty theo ngành nghề giới thiệu việc làm.

Điều kiện thành lập trung tâm giới thiệu việc làm:

 • Có địa điểm và trụ sở làm việc ổn định, đặt ở nơi thuận tiện và đủ diện tích cho việc giao dịch và hoạt động của Trung tâm.
 • Phải có trang thiết bị và các phương tiện phù hợp với từng nhiệm vụ theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
 • Phải có ít nhất 05 cán bộ có trình độ từ cao đẳng trở lên thuộc các chuyên ngành kinh tế, pháp luật, ngoại ngữ; đội ngũ cán bộ của Trung tâm phải có lý lịch rõ ràng, phẩm chất đạo đức tốt, không có tiền án.
 • Việc thành lập Trung tâm phải phù hợp với quy hoạch Trung tâm giới thiệu việc làm trên địa bàn của địa phương đã được phê duyệt.
 • Điều kiện về vốn kinh doanh dịch vụ giới thiệu việc làm: 300 triệu vốn pháp định.
 • Điều kiện về nhân sự kinh doanh dịch vụ giới thiệu việc làm: 5 cán bộ có bằng tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên ngành kinh tế, luật, ngoại ngữ.
 • Điều kiện về cơ sở vật chất kinh doanh dịch vụ giới thiệu việc làm: hợp đồng thuê trụ sở 36 tháng trở lên, có diện tích sử dụng ổn định, cơ sở vật chất đầy đủ cho việc kinh doanh dịch vụ.
 • Thời gian cấp phép: 15 ngày làm việc.
 • Thời hạn giấy phép: 36 tháng cấp lại 1 lần.

 

Thành lập công ty giới thiệu việc làm

Thành lập công ty giới thiệu việc làm

Quy định về việc thành lập dịch vụ giới thiệu việc làm:

 • Chính phủ vừa ban hành nghị định quy định điều kiện, thủ tục thành lập công ty và hoạt động của tổ chức giới thiệu việc làm. Theo đó, để được phép thành lập, các trung tâm giới thiệu việc làm phải đáp ứng đủ các điều kiện như: có ít nhất 5 cán bộ trình độ từ cao đẳng trở lên, đội ngũ cán bộ có lý lịch rõ ràng, không có tiền án. Ngoài ra, việc thành lập trung tâm phải phù hợp với quy hoạch của địa phương đã được phê duyệt.
 • Cũng theo nghị định trên, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ giới thiệu việc làm phải có giấy phép do Sở Lao động - Thương binh - Xã hội cấp, có ít nhất 300 triệu đồng ký quỹ tại ngân hàng để giải quyết các rủi ro và các khoản nếu phải đền bù.
 • Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước, nếu thực hiện đúng các yêu cầu trên thì sẽ có không ít công ty, trung tâm giới thiệu việc làm đang tồn tại sẽ bị giải thể.

Hồ sơ thành lập công ty kinh doanh giới thiệu việc làm như sau:

 1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp theo mẫu.
 2. Danh sách thành viên hay cổ đông sáng lập theo mẫu.
 3. Dự thảo điều lệ theo mẫu.
 4. Danh sách ngành nghề kinh doanh về giới thiệu việc làm.
 5. Quyết định bổ nhiệm người điều hành công ty giới thiệu việc làm.
 6. Chứng thực cá nhân của các thành viên hay cổ đông sáng lập.

Trình tự cấp giấy phép:

 • Doanh nghiệp có trách nhiệm nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội địa phương sở tại.
 • Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hợp lệ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm cấp giấy phép cho doanh nghiệp. Trường hợp không cấp giấy phép cho doanh nghiệp thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Những ngành nghề liên quan đến giới thiệu việc làm trong hệ thống ngành nghề kinh tế quốc dân bao gồm:

 • Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm.
 • Cung ứng lao động tạm thời.
 • Cung ứng và quản lý nguồn lao động.
 • Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước.
 • Cung ứng và quản lý nguồn lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Hồ sơ mở tài khoản ký quỹ:

 1. Giấy đề nghị mở tài khoản ký quỹ.
 2. Các giấy tờ chứng minh việc doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.
 3. Các giấy tờ chứng minh tư cách đại diện hợp pháp của chủ tài khoản.
 4. Ngân hàng hạch toán số tiền ký quỹ vào tài khoản Nhận ký quỹ bằng đồng Việt Nam - bảo đảm các khoản thanh toán khác và xác nhận số tiền doanh nghiệp ký quỹ hoạt động giới thiệu việc làm.

Sử dụng tài khoản ký quỹ.

 1. Trong quá trình hoạt động doanh nghiệp có thể rút tiền ký quỹ để giải quyết các rủi ro và các khoản đền bù xảy ra theo quy định tại Khoản 3, Điều 12 của Nghị định 19, thủ tục cụ thể như sau:
 2. Có giấy đề nghị của doanh nghiệp cùng với văn bản của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xác nhận về việc giải quyết rủi ro hoặc các khoản đền bù xảy ra trong quá trình hoạt động.
 3. Riêng lãi của tài khoản, doanh nghiệp được rút mà không cần sự đồng ý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Cảm ơn mọi người đã đọc!

Tin Liên Quan