Quy trình thủ tục thành lập công ty giải trí tại Việt Nam - Doanh nghiệp Việt

Quy trình thủ tục thành lập công ty giải trí tại Việt Nam - Doanh nghiệp Việt

04-09-2018 84 Comments 538 Views

Dịch vụ tư vấn thành lập công ty ngành nghề giải trí - Thành lập một công ty nói chung và một công ty giải trí nói riêng cũng cần rất nhiều yếu tố. Dưới đây là những điều cần thiết để bạn lựa chọn thành lập công ty giải trí.

Thủ Tục cần thiết khi thành lập công ty:

Đăng ký cấp Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh.

Đăng ký cấp Con Dấu tại Công An Thành phố Hồ Chí Minh.

Sau khi có Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh - Dấu tròn phải lên Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh nhận thông báo và Chi cục thuế quận nơi công ty đặt trụ sở để làm thủ tục Thiết lập hồ sơ khai thuế ban đầu - Đứng tên kế toán.

Thành lập công ty giải trí

Thành lập công ty giải trí

Đặt bảng hiệu công ty.

 1. Mở tài khoản ngân hàng công ty mà là dùng tài khoản đó để chuyển và nhận tiền nếu hợp đồng xuất hóa đơn công ty từ 20 triệu đồng/1 hóa đơn.
 2. Đóng thuế môn bài tại kho bạc nhà nước.
 3. Sau khi có Giấy Đăng Ký Kinh Doanh trong vòng 30 ngày phải đăng 3 kỳ báo thành lập công ty và lưu báo tại công ty.
 4. Làm Sổ thành viên - công ty Trách nhiệm hữu hạn - hoặc sổ Cổ Đông - công ty Cổ Phần.
 5. Báo cáo thuế hàng tháng + Quyết toán Quý + Quyết toán năm + Sổ sách kế toán hàng tháng + Quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

Chuẩn bị trước thành lập công ty:

 1. Chuẩn bị chứng minh nhân dân bản chính, kèm theo 01 bản photo có trị thực Chứng minh thư nhân dân trong thời gian không quá 03 tháng.
 2. Lựa chọn tên công ty - Tên không trùng lắp hoàn toàn với các đơn vị đã thành lập trước đó.
 3. Chọn địa chỉ trụ sở thuộc quyền sử dụng hợp pháp của công ty - Không cần hợp đồng thuê mặt bằng.
 4. Tư vấn tên công ty: Lựa chọn tên và tra cứu tên, Tra cứu tên công ty tại đây.
 5. Lựa chọn vốn điều lệ phù hợp với quy mô công ty và ngành nghề đăng ký kinh doanh.
 6. Lựa chọn người đại diện theo pháp luật của công ty.
 7. Lựa chọn ngành nghề kinh doanh chuẩn hoá theo quy định của pháp luật về đăng ký kinh doanh.

Quy trình thành lập công ty:

 • Đăng ký cấp giấy phép kinh doanh với cơ quan đăng ký kinh doanh.
 • Đăng ký con dấu tròn công ty tại cơ quan công an.

Xin lưu ý: Tích hợp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký thuế và mã số xuất nhập khẩu trong một mẫu duy nhất.

Thủ tục sau thành lập:

 1. Tiến hành đăng ký thuế ban đầu với cơ quan thuế chuyên quản trong thời hạn quy định ghi trong phiếu chuyển mã số thuế.
 2. Tiến hành mua hoá đơn GTGT với cơ quan thuế.
 3. Thực hiện hệ thống sổ sách kế toán và hoạt động theo quy định của pháp luật hiện hành.

Để hỗ trợ quý doanh nghiệp giảm thời gian và chi phí thực hiện các thủ tục thuế, đảm bảo hồ sơ kế toán, báo cáo quyết toán thuế của quý doanh nghiệp phù hợp với quy định của pháp luật thuế, chi phí thuế giảm đến mức tối thiểu.

Hồ sơ để thành lập công ty giải trí.

 1. Giấy đề nghị đăng kí giấy phép kinh doanh theo mẫu.
 2. Điều lệ dự thảo.
 3. Danh sánh những người thành lập công ty - cổ đông đối với công ty cổ phần và người sáng lập đối với công ty TNHH.
 4. Bản sao chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực của người đứng đầu để xác định nhân thân, có công chứng và không quá 6 tháng.
 5. Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề: giám đóc hoặc tổng giám đóc những các nhân liên quan khác theo quy đinh của luật doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân đăng kí kinh doanh các ngành, nghề mà theo quy định pháp luật bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề.
 6. Văn bản xác định vốn pháp định của những cơ quan tổ chức.
 7. Người đại diện theo pháp luật của công ty.

Nội dung công việc kê khai thuế và tư vấn thuế như sau:

Tư vấn về lập hóa đơn, chứng từ kế toán.

Tư vấn về kê khai, báo cáo các loại thuế.

Tư vấn về các vấn đề liên quan đến thuế VAT.

Tư vấn về các vấn đề liên quan đến thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tư vấn về các vấn đề liên quan đến thuế thu nhập cá nhân, thuế xuất nhập khẩu.

Tư vấn về các điều kiện, thủ tục hoàn thuế, miễn thuế, khiếu nại thuế.

Kiểm tra, tư vấn về sự phù hợp của các chứng từ sử dụng để hạch toán kế toán.

Tư vấn về hạch toán kế toán, lập báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán thuế.

Tư vấn, điều chỉnh cho doanh nghiệp các sai sót, chưa phù hợp với các quy định của pháp luật thuế.

Đại diện cho doanh nghiệp làm việc và gỉai trình với cơ quan thuế.

Tin Liên Quan